Положения

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ

Back Home

 

ДЕКРЕТ КМУ Про місцеві податки і збори
ПКМУ Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки
ПКМУ Про порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір
ПКМУ Про мінімальні ставки винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
ПКМУ Про деякі питання практики вирішення спорів, 
пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність

      Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
      права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

       Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Back Home

Back Top