Законы Украины

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ

Back Home

 

ПОЛОЖЕННЯ про Державний департамент інтелектуальної власності

ПОРЯДОК державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Мінімальні ставоки винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Про деякі питання практики вирішення спорів,
пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність

ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Back Home

Back Top