Законы Украины

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ

Back Home

 

ЗУ Про об'єднання громадян 
ЗУ Про органи самоорганізації населення
      ДЕКРЕТ КМУ Про місцеві податки і збори

ЗУ Про інноваційну діяльність
      ПОРЯДОК державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів
ЗУ Про інвестиційну діяльність
ЗУ Про наукову і науково-технічну діяльність
ЗУ Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків
ЗУ Про наукову і науково-технічну експертизу
ЗУ Про видавничу справу

ЗУ Про підприємства в Україні
ЗУ Про оподаткування прибутку підприємств
ЗУ Про податок на додану вартість

ПАРИЗЬКА КОНВЕНЦІЯ про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року
ВСЕСВІТНЯ КОНВЕНЦІЯ про авторське право 1952 року 
ЗАКОН СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Об изобретениях в СССР 

ЗУ Про авторське право і суміжні права
     ПОЛОЖЕННЯ про Державний департамент інтелектуальної власності
      ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір
     Мінімальні ставки винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
      Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність

ЗУ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
      ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи
      Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
      права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

ЗУ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
      Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг

ПКМУ Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки

Back Home

Back Top