ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ

Back Home

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті)
за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

 

від 18 січня 2003 р. N 72 Київ

 

Відповідно до статей 15 і 37 Закону України "Про авторське право і суміжні права" Кабінет Міністрів України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити мінімальні ставки:

 

1) авторської винагороди (роялті) за:

 

-         публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва (додаток 1);

-         відтворення і (або) опублікування творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, комерційний прокат їх примірників (додаток 2);

-         відтворення і (або) опублікування творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва (додаток 3);

-         використання, у тому числі відтворення, творів архітектури (додаток 4);

-         відтворення і (або) опублікування примірників творів наукової, художньої, публіцистичної та іншої літератури і музичного мистецтва, зафіксованих поліграфічним способом (додаток 5);

 

2) винагороди (роялті):

 

-         виконавцям за публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) виконань, зафіксованих в опублікованих без комерційної мети фонограмах і (або) відеограмах, за публічне сповіщення у прямому ефірі незафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань (додаток 6);

-         виробникам фонограм, виробникам відеограм за публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) їх фонограм і (або) відеограм, опублікованих без комерційної мети (додаток 7).

 

2. Уповноважити Міністерство освіти і науки разом з Міністерством культури і мистецтв давати роз'яснення з питань застосування цієї постанови.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради Міністрів УРСР та Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28


 

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ

авторської винагороди (роялті) за публічне виконання,
публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію
(повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва

 

  

Вид твору  

Ставка винагороди (роялті)* 

  

А. За публічне виконання творів літератури і мистецтва  

 

1. П'єса, у тому числі для дітей  

  

у прозі  

з них:  

  

автору п'єси  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

у віршах** 

з них: 

  

автору п'єси  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

 

 

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток суми валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів - загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення якого відбувається використання твору літератури і (або) мистецтва.

 

** Твір вважається написаним віршами, якщо не менше ніж половина тексту, що виголошується зі сцени, викладена у віршованій формі (римованим, білим чи вільним віршем). 

2. 

П'єса в ляльковому виконанні  

  

у прозі  

з них:  

  

автору п'єси  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

у віршах** 

10 

з них:  

  

автору п'єси  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

 

Інсценізація  

  

3. 

Інсценізація твору, що не охороняється авторським правом  

з них:  

  

автору інсценізації  

перекладачу літературного твору (у разі коли переклад літературного твору охороняється авторським правом)  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

4. 

Інсценізація твору, що охороняється авторським правом  

8,5 

з них:  

  

автору літературного твору  

автору інсценізації  

режисеру-постановнику  

перекладачу літературного твору (у разі коли переклад літературного твору охороняється авторським правом)  

0,5 

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

 

Драматичні твори у перекладі  

  

5. 

Переклад п'єси, яка не охороняється авторським правом

6,5 

у прозі  

  

з них:  

  

перекладачу  

автору проміжного перекладу (у разі коли проміжний переклад п'єси охороняється авторським правом) 

0,5 

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах 

у віршах**  

6,5 

з них:  

  

перекладачу  

2,5 

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

6. 

Переклад п'єси, яка охороняється авторським правом

 

у прозі 

9,5 

з них:  

  

автору п'єси  

перекладачу  

автору проміжного перекладу (у разі коли проміжний переклад п'єси охороняється авторським правом) 

0,5 

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

у віршах**  

10,5 

з них:  

  

автору п'єси  

перекладачу  

2,5 

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

7. 

Переклад інсценізації, яка охороняється авторським правом  

9,5 

з них:  

  

автору інсценізації  

1,5 

перекладачу інсценізації

автору літературного твору (у разі коли літературний твір охороняється авторським правом) 

1,5 

режисеру-постановнику  

перекладачу літературного твору (у разі коли переклад літературного твору охороняється авторським правом)

0,5 

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

 

Музично-драматичні твори  

  

8. 

Опера  

11 

з них:  

  

автору музики (композитору)  

автору лібрето  

хореографу  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

9. 

Опера з перекладом лібрето  

12 

з них:  

  

автору музики (композитору)  

автору лібрето  

1,5 

перекладачу лібрето  

автору проміжного перекладу  

0,5 

хореографу  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

10. 

Балет  

12,5 

з них:  

  

автору музики (композитору)  

автору лібрето  

1,5 

хореографу  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

11. 

Оперета, музична комедія, мюзикл  

10 

з них:  

  

автору музики (композитору)  

2,5 

автору п'єси  

2,5 

хореографу  

режисеру постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

12. 

Оперета, музична комедія, мюзикл з перекладом тексту

11,5 

з них:  

  

автору музики (композитору)  

автору п'єси  

перекладачу п'єси  

автору проміжного перекладу (у разі коли проміжний переклад п'єси охороняється авторським правом) 

0,5 

хореографу  

режисеру-постановнику  

художнику-сценографу і художнику по костюмах  

13. 

Музика, написана спеціально для драматичного твору 

14. 

Збірна музика, що супроводжує драматичні твори 

1

(за кожний акт, що супроводжується музикою) 

  

Концертні, естрадні, циркові, танцювальні та інші програми  

15. 

Концерт із симфонічних, вокально-симфонічних, камерних творів і творів для народних інструментів 

14

(за всю програму) 

16. 

Концерти з інших творів, крім зазначених у пункті 15, у тому числі естрадні, музичні, літературні, концерти народних пісень, свята новорічної ялинки, бали, програми вар'єте тощо  

5

(за всю програму) 

17. 

Циркова програма  

1

(за всю програму) 

18. 

Пантоміма, феєрія, балет, що тривають не менше ніж протягом одного самостійного відділу в цирковій програмі  

1

(за кожний відділ) 

19. 

Сюжетний атракціон, що триває не менше ніж протягом одного самостійного відділу в цирковій програмі  

1

(за кожний відділ) 

20. 

Оригінальна музика, написана спеціально для супроводження циркової пантоміми, феєрії, балету, атракціону, що триває не менше ніж протягом одного самостійного відділу  

0,5

(за кожний відділ) 

21. 

Музичні твори з текстом або без тексту (як у разі виконання творів виконавцями, так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з платним входом)  

4 відсотки суми валового збору, одержаного від продажу квитків 

22. 

Музичні твори з текстом або без тексту, літературні твори (як у разі виконання творів виконавцями, так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з безплатним входом)

1 відсоток доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів,

а у разі відсутності таких доходів 

2,5 відсотка загальної суми витрат організатора на проведення заходу 

23. 

Музичні твори з текстом і без тексту як супровід спортивних змагань, показових виступів спортсменів, показу мод з платним входом  

2 відсотки суми валового збору, одержаного від продажу квитків 

24. 

Театралізовані, естрадні, новорічні ялинкові вистави з наскрізним сюжетом  

6 відсотків суми валового збору, одержаного від продажу квитків 

  

 

Б. За публічний показ аудіовізуальних творів та інших творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах 

 

25. Твори науки, літератури і мистецтва (у разі публічного показу примірників аудіовізуальних творів та інших творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах):

 

-         у місцях з платним входом - 5 відсотків суми валового збору, одержаного від продажу квитків 

-         у місцях з безплатним входом - 2,5 відсотка доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів,

-         а у разі відсутності таких доходів  - 2,5 відсотка загальної суми витрат на проведення зазначеного виду публічного показу 

 

В. За публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва, у тому числі зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах: 

 

26. Твори науки, літератури і мистецтва, публічне сповіщення яких здійснюється у передачах ефірного, супутникового телебачення або радіомовлення;  

 

2 відсотки доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач або творів

 

27. Твори науки, літератури і мистецтва, у тому числі комп'ютерні програми та бази даних, публічне сповіщення яких здійснюється у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через мережу Інтернет  

 

5 відсотків доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач або творів 

 

 

 

Примітки:

 

1. У разі почергового або одночасного використання творів літератури і мистецтва, зазначених у пунктах 16, 21, 22 і 25 цього додатка, мінімальні ставки винагороди (роялті) нараховуються окремо за кожний вид використання твору.

 

2. У разі коли твори, зазначені у пунктах 1, 2, 6, 8 - 12 цього додатка, складаються з двох актів, мінімальні ставки винагороди (роялті) авторам п'єси, музики (опера, балет, оперета, музична комедія, мюзикл), лібрето збільшуються вдвічі, а з трьох і більше актів - збільшуються втричі.

 

Кількість актів у творі та обсяг віршованого тексту визначаються за відомостями, одержаними від автора, його повіреного або від організації колективного управління його майновими правами.

 

Наявність перерви (антракту) в спектаклі не впливає на визначення кількості актів у творі.

 

3. Якщо спектакль складається з кількох одноактних чи одноактного і багатоактного твору, авторська винагорода (роялті) нараховується за кожний твір окремо у розмірі не менше, ніж за визначеною для нього мінімальною ставкою.

 

4. У разі коли твори, зазначені у пунктах 1 - 13 цього додатка, виконуються впродовж двох і більше актів, мінімальні ставки винагороди (роялті) авторам інсценізації творів, проміжних перекладів творів, перекладачам творів та їх інсценізацій, режисерам-постановникам, хореографам збільшуються вдвічі.

 

5. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за музику до драматичних творів нараховуються за кожний акт, що супроводжується музикою, незалежно від кількості музичних номерів, а також від того, звучить музика у прямому (безпосередньому) виконанні чи відтворюється у запису.

 

6. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за п'єси для дітей застосовуються не тільки дитячими, а й іншими театрами.

 

За виконання п'єс для дітей, створених за мотивами народних казок, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені для оригінальних творів (п'єс).

 

7. За виконання інсценізації, створеної за мотивами власних творів, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені для оригінальних творів, якщо інсценізація створена без співавторства.

 

За виконання п'єс, створених за мотивами інших творів, у тому числі творів народної творчості, можуть застосовуватися мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені для п'єс-інсценізацій.

 

8. Мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені пунктами 1 - 14 цього додатка, застосовуються також у разі концертного виконання твору.

 

9. Мінімальні ставки винагороди (роялті) для художників-сценографів і художників по костюмах розподіляються за договором між ними.

 

10. У разі коли у концертній програмі поряд з естрадними творами виконується хоча б один великий симфонічний чи вокально-симфонічний твір (симфонія, ораторія, кантата, симфонічна поема чи увертюра, інструментальний концерт з оркестром тощо) або камерний твір великої форми (тріо, квартет, квінтет, соната) чи багатоактний твір для народних інструментів, застосовується мінімальна ставка винагороди (роялті), встановлена пунктом 15 цього додатка. В інших випадках виконання збірної концертної програми, до якої входять як симфонічні, вокально-симфонічні та камерні твори малих форм, твори для народних інструментів, так і інші твори (літературні, естрадні тощо), застосовується мінімальна ставка винагороди (роялті), встановлена пунктом 16 цього додатка.

 

11. За виконання циркових новорічних ялинкових вистав, якщо вони спеціально створені для цирку, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені пунктом 18 цього додатка. Якщо у вартість квитків на новорічні ялинкові вистави та аналогічні заходи включається вартість подарунків, при нарахуванні винагороди (роялті) вартість подарунків із суми валового збору виключається.

 

12. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за циркову програму, встановлені пунктом 17 цього додатка, застосовуються у разі, якщо її виконання здійснюється на арені цирку чи концерт складається тільки з циркових номерів. В інших випадках винагорода (роялті) авторам циркових виступів у складі збірної програми нараховується за мінімальними ставками, встановленими пунктом 16 цього додатка.

 

13. При виконанні музичного твору, що охороняється авторським правом і супроводжує спектакль ляльок-маріонеток (без літературного тексту) та виступи виконавців (артистів) оригінального жанру (ілюзіоністів, психоекспериментаторів тощо), застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) у розмірі 1 відсотка суми валового збору за весь спектакль чи за кожне відділення концерту, в якому виконується цей музичний твір.

 

14. При виконанні творів оригінального жанру, які супроводжуються літературним текстом, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені пунктом 16 цього додатка.

 

15. Зазначена у цьому додатку винагорода (роялті) нараховується і виплачується залежно від тривалості публічного виконання, публічного показу, публічного сповіщення або ретрансляції творів науки, літератури і мистецтва.

 

 


Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ

авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, комерційний прокат їх примірників

Вид використання твору 

Ставка винагороди (роялті) 

 

1. Відтворення і (або) опублікування творів, зафіксованих у фонограмах, на всіх видах матеріальних носіїв, випуск в обіг виготовлених за межами України примірників творів згідно з договорами на їх імпорт - 8 відсотків відпускної ціни* кожного відтвореного та належним чином укомплектованого примірника 

 

2. Відтворення і (або) опублікування творів, включаючи аудіовізуальні, зафіксованих у відеограмах, на всіх видах матеріальних носіїв, випуск в обіг виготовлених за межами України примірників творів згідно з договорами на їх імпорт - 8 відсотків відпускної ціни* кожного відтвореного та належним чином укомплектованого примірника 

 

3. Комерційний прокат примірників фонограм - 5 відсотків суми, одержаної за комерційний прокат примірників фонограм 

4. Комерційний прокат примірників відеограм  - 5 відсотків суми, одержаної за комерційний прокат примірників відеограм 

 

____________

* Відпускна ціна - ціна першого продажу.

 

Примітка. У разі відтворення у примірниках фонограм і (або) відеограм одночасно творів, що охороняються авторським правом, а також тих, що не охороняються цим правом, авторська винагорода при її нарахуванні зменшується пропорційно тривалості (часу) звучання і (або) демонстрації зафіксованих у цих примірниках творів, що не охороняються авторським правом.

 


Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ

авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування творів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва

 

Вид твору 

Ставка винагороди (роялті)* 

  

Твори образотворчого мистецтва 

1. Скульптура  - 3

2. Живопис  - 0,5 

3. Графіка  - 5 

4. Твори живопису, графіки, скульптури, художньої фотографії, декоративно-ужиткового мистецтва, що використовуються як елементи оформлення промислової продукції (шкатулок, коробок, сумок, футлярів, пакетів, упаковок, обкладинок, етикеток, поштових марок, флаконів, спортивних, кондитерських та інших виробів) – 1 (за партію промислової продукції) 

Твори декоративно-ужиткового мистецтва (твори декоративного призначення: скульптура малих форм, панно, вази, тарелі, тканини та інші предмети, призначені для оформлення приміщень; твори ужиткового призначення: посуд, столові набори, ювелірні вироби, вази, шкатулки, скриньки, корзинки, ляльки, іграшки, меблі та інші художньо оформлені вироби) 

5. Твори з кераміки із застосуванням гончарної техніки, ручного ліплення і розпису - 3 

із застосуванням механічних засобів формування, лиття і декорування 2 

6. Твори з дерева, рогу, кістки, каменю - 3 

7. Твори із скла, металу, пластмас з використанням ручних засобів виготовлення і декорування 3 

з використанням механічних засобів виготовлення і декорування 2. 

 

 

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток відпускної ціни кожного примірника твору (виробу), якщо інше не визначено у цьому додатку. 

8. 

Трикотажні вироби, мереживо 

  

ручної роботи 

машинної роботи 

метражне мереживо 

0,1 відсотка відпускної ціни погонного метра 

9. 

Твори декоративного ткацтва 

  

ручної роботи 

машинної роботи 

10. 

Тканини декоративні 

0,1 відсотка відпускної ціни погонного метра 

11. 

Твори ручного і машинного в'язання 

12. 

Килими і килимові роботи (верети, ліжники, налавники тощо) 

  

ручної роботи 

машинної роботи 

13. 

Вироби з вишивкою, плетіння з бісеру 

  

з ручною вишивкою 

з машинною вишивкою 

вироби з бісеру 

14. 

Текстильна галантерея 

15. 

Іграшки 

  

настільні, настільні друковані ігри, ляльки, складні технічні, музичні набори; набори меблів, посуду, інструменту, фігурок; конструктори, головоломки 

м'які набивні, надувні з полімерних плівок і гуми, з паперу і картону 

фігурки тварин, казкових і літературних персонажів; каталки; мозаїки 

0,5 

ялинкові іграшки та прикраси 

0,2 

16. 

Предмети-прикраси, в тому числі ювелірні вироби з 

  

дорогоцінних металів 

0,05 

недорогоцінних металів 

17. 

Меблі 

  

Оздоблювальні матеріали 

18. 

Шпалери 

0,01 відсотка відпускної ціни погонного метра 

19. 

Клейонка, плівка 

0,01 відсотка відпускної ціни погонного метра 

20. 

Плитка керамічна з малюнком 

0,02 відсотка відпускної ціни 1 кв. метра 

21. 

Плитка керамічна багатоколірна з малюнком (якщо малюнок складається з набору плиток) 

0,06 відсотка відпускної ціни одного набору плиток 

22. 

Художній багет 

1 відсоток відпускної ціни погонного метра 

 

____________

Примітка. За відтворення творів дрібної пластики і мініатюрної скульптури застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені цим додатком за відтворення скульптурних творів.

 

 


Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ

авторської винагороди (роялті) за використання,
у тому числі відтворення, творів архітектури

 

 

Вид творів архітектури 

Ставка винагороди (роялті)* 

 

1. Зображення творів архітектури, що використовуються як елементи оформлення промислової продукції (шкатулок, коробок, сумок, футлярів, пакетів, упаковок, обкладинок, етикеток, поштових марок, флаконів, спортивних, кондитерських та інших виробів) 

 

до 100 примірників 

понад 100 примірників 

0,5 

2. 

Зображення творів архітектури на керамічних виробах, металевому литві, пластмасових виробах, виробах з дерева, скла тощо 

 

до 100 примірників 

2** 

від 101 до 500 примірників 

1** 

понад 500 примірників 

0,5** 

3. 

Зображення творів архітектури на календарях, листівках, моделях, плакатах та іншій друкованій продукції 

0,5 

4. 

Малі архітектурні форми (лави, фонтани, альтанки, огорожі, ліхтарі, декоративні вази для квітів тощо) за наявності характерних особливостей, що дають підставу віднести їх до оригінальних творів 

5. 

Елементи архітектурного оформлення інтер'єрів (фігурні елементи підвісних стель, підлоги, світильників, дверних ручок тощо) 

6. 

Архітектурна графіка (відтворення), що застосовується у комерційних виданнях 

0,5 

7. 

Кіоски, навіси на зупинках транспорту, торговельні павільйони, рекламні стенди тощо 

  

до 50 примірників 

від 51 до 100 примірників 

понад 100 примірників 

 

 

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток відпускної ціни кожного примірника твору (виробу).

 

** Ставки винагороди (роялті) встановлено для авторів творів архітектури. Винагорода авторам творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, до яких увійшли твори архітектури, встановлюється окремо від зазначених ставок.

 

  

Вид застосування творів архітектури 

Ставка винагороди (роялті)* 

1. 

Повторне використання проектів будинків і споруд або елементів проектів (у разі коли під час проектування будинків і споруд не передбачалося їх подальше використання як типових проектів) 

25 

2. 

Внесення змін в існуючі споруди за погодженням з автором 

3. 

Використання (прив'язка) типових проектів будинків і споруд 

 

 

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток суми винагороди за створення твору архітектури або відповідної його частини на час використання проекту.

 

Примітка. Винагорода за повторне використання проектів творів архітектури виплачується авторам повторного використання (прив'язки) типових проектів будинків і споруд.

 

 


Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ

авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування примірників творів наукової, художньої, публіцистичної та іншої літератури і музичного мистецтва, зафіксованих поліграфічним способом

 

 

А. Оригінальні літературно-художні твори

 

  

Вид твору 

Тираж, тис. примірників 

Ставка винагороди (роялті)* 

1. Твори художньої прози обсягом до 1 авторського аркуша (в тому числі для дітей, оповідання, науково-художня та художньо-документальна література, п'єси, сценарії): 

звичайне видання 

до 15  - 2 

масове видання до 50 - 2,5 

 

2. Одноактна п'єса (якщо обсяг п'єси менший ніж 36 тис. друкованих знаків) - 1,8** 

 

3. Запис та обробка творів народної творчості у прозі: 

звичайне видання о 15 1 

масове видання до 50  - 1,5 

 

4. Поезія (в тому числі для дітей, віршовані п'єси): 

звичайне видання до 8  - 0,01 

масове видання до 20  - 0,03 

 

5. Вірш (до 30 рядків) і віршований текст пісень незалежно від обсягу - 0,05** 

 

6. Запис та обробка віршованих творів народної творчості: 

звичайне видання до 8  - 0,01 

масове видання до 20  - 0,02 

____________

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків або за 1 віршований рядок виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

 

** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. 

 

7. Твори у тематичних і репертуарних збірниках, у тому числі для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

проза:

звичайне видання до 15  - 1,5 

масове видання до 50  - 2,5 

 

поезія: 

звичайне видання 

до 15 

0,2 

масове видання 

до 50 

0,3 

 

8. Епіграма, віршований текст для плаката 0,1**

 

9. Твори для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (в прозі обсягом до 1 авторського аркуша, віршовані - до 100 рядків): 

звичайне видання до 25  - 1,5** 

масове видання до 50  - 2** 

 

10. Переказ та обробка літературних творів для дітей: 

звичайне видання до 25  - 1 

масове видання до 50  - 1,5 

 

11. Науково-популярна література для дітей: 

звичайне видання до 30 - 1,5

масове видання до 50 - 2

 

12. Книги із серії "Шкільна бібліотека": 

проза 

50 - 100  -  2,5 

поезія 

50 - 100  - 0,02 

 

13. Твори з критики, літературознавства, мистецтвознавства: 

звичайне видання до 6 - 2 

масове видання до 20 – 2,5 

видання обсягом до 0,5 авторського аркуша  - 1** 

 

14. 

Літературні мініатюри 

  

0,2** 

15. 

Оригінальні бібліографічні роботи, бібліографічні покажчики, анотації, календарі подій, літописи життя та діяльності 

  

2* 

16. 

Коментарі, примітки, виноски до літературно-художніх творів 

  

0,5* 

17. 

Вступні статті, передмови, післямови 

  

1,5* 

 

Примітки:

 

1. Мінімальні ставки винагороди (роялті), зазначені у пунктах 1, 2, 5, 8, 14, 15, 16, 17 і абзаці третьому пункту 13 частини А цього додатка, встановлюються незалежно від тиражу.

 

2. Оплата за видання провадиться таким чином:

 

а) творів тиражем нижче від норми тиражу звичайного видання - в розмірі 100 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за звичайне видання. Перевищення норми тиражу оплачується як одне або кілька повторних видань. Перевищення норми тиражу на неповну тиражну норму оплачується пропорційно кількості випущених примірників;

 

б) творів одразу масовим тиражем, без попереднього звичайного видання - як за одне звичайне (100 відсотків) і одне масове видання (100 відсотків). Надалі при перевиданні таке видання оплачується як одне масове;

 

в) якщо першому масовому виданню передувало одне або кілька звичайних видань - за мінімальною ставкою винагороди (роялті) для масового видання в розмірі 100 відсотків. Наступні масові видання підраховуються окремо і оплачуються за мінімальними ставками винагороди (роялті) для перевидань, визначеними у цьому додатку.

 

3. У разі коли твори вміщуються в підручниках, хрестоматіях та іншій навчальній літературі, винагорода (роялті) виплачується за мінімальними ставками для звичайного видання із застосуванням норм тиражів для підручників.

 

4. За видання в перекладі українською мовою літературно-художнього твору, виданого спочатку однією з мов народів світу (крім російської), застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди, встановленої для першого видання мовою оригіналу.

 

За видання в перекладі українською мовою літературно-художнього твору, виданого спочатку російською мовою. застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди за відповідний вид літературно-художнього твору.

 

За видання в перекладі російською мовою літературно-художнього твору, виданого спочатку українською мовою. застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди, встановленої для першого видання мовою оригіналу.

 

За кожне перевидання зазначених творів у перекладі мовами народів світу (включаючи російську) застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 70 відсотків мінімальної ставки винагороди, встановленої за перше видання в перекладі.

 

5. За видання вибраних творів та однотомників літературно-художніх творів одного автора винагорода (роялті) виплачується за кожний твір окремо (за його обсягом) залежно від кількості попередніх видань із застосуванням мінімальних ставок винагороди (роялті) і норм тиражу, встановлених для цього виду твору.

 

Аналогічно оплачуються літературно-художні твори, вміщені в збірниках творів різних авторів, крім випадків, коли передбачено акордну оплату незалежно від обсягу.

 

6. За твори, написані за спеціальним замовленням для сліпих рельєфно-крапковим шрифтом, винагорода (роялті) авторам виплачується на загальних підставах.

 

Б. Оригінальні твори політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури

 

  

Вид літератури 

Ставка винагороди (роялті)* 

1. Суспільно-політична література 1,5 

2. Масово-політична література 1,5 

3. Література з науково-теоретичних питань, монографії з усіх галузей знань (крім літературознавства, мистецтвознавства) 1,5 

4. Науково-популярна література з усіх галузей науки і техніки (крім науково-популярної літератури для дітей) 1 

5. Шахово-шашкова література 1 

6. Науково-освітня (в тому числі краєзнавча, туристська і спортивна), виробничо-технічна література з усіх галузей знань і господарської діяльності (в тому числі з питань обміну передовим досвідом), науково-технічні та інші довідники, статистичні збірники, календарі-довідники, довідники-каталоги на обладнання, путівники 0,75 

7. Підручники, навчальна література (в тому числі навчально-методична) 1,5 

8. Навчальні посібники для всіх видів навчальних закладів і для всіх форм навчання 0,75 

9. Лекції та курси лекцій для інститутів підвищення кваліфікації, вищих, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 0,75 

10. Література з методики та організації навчального процесу, педагогічна література для батьків  0,75 

11. Наочні посібники, тексти настінних таблиць для навчальних закладів і лекційної пропаганди  0,75 

12. Статті для енциклопедій, енциклопедичних словників та довідників 1,5 

13. Тлумачні словники, словники спеціальних термінів, синонімів 0,75 

14. Лексичні та орфографічні словники:  

мов з буквеною писемністю 1 

мов рідкісних, стародавніх, з писемністю в'яззю, власною графікою, ієрогліфами і клинописом 1,5 

15. Реферати та огляди 0,5 

16. Вступні статті, передмови, післямови 1,5 

17. Оригінальні бібліографічні праці, бібліографічні покажчики, анотації, календарі подій, літописи життя та діяльності 1,25 

18. Коментарі, примітки, виноски до творів політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури 0,5 

19. Відривні календарі:  

оригінальні твори 0,1 відсотка за замітку

добір літературного матеріалу та ілюстрацій для календарів 0,02 відсотка за відривний листок 

20. Вікторини, головоломки, загадки, криптограми, кросворди, ребуси, чайнворди, шаради 0,1** 

21. Настільно-друковані ігри (розроблення ігрових принципів і написання пояснювального тексту) 1** 

22. Альбоми та набори для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (для розфарбовування, саморобок тощо), книжки-іграшки. Розроблення теми, конструкції та написання пояснювального тексту 0,5** 

 

____________

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. 

 

** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

 

Примітки:

 

1. До суспільно-політичної літератури належить масово-політична, науково-популярна і монографічна література з історії, державного будівництва, філософії, економіки, держави і права, міжнародних відносин.

 

2. Винагорода (роялті) за вступну статтю, передмову, післямову, написану автором до свого твору, виплачується за мінімальними ставками, встановленими для зазначених у цьому додатку творів.

 

3. Мінімальні ставки винагороди (роялті), зазначені у частині Б цього додатка, встановлюються незалежно від тиражу, крім творів, зазначених у пунктах 21 і 22, норма тиражу для яких береться в обсязі 100 тис. примірників.

 

4. За оригінальні твори суспільно-політичної літератури додатково виплачується:

 

-         за масово-політичні і науково-популярні видання тиражем понад 25 тис. прим. - 50 відсотків, тиражем понад 50 тис. прим. - 75 відсотків винагороди (роялті);

-         за монографічні видання тиражем понад 10 тис. прим - 50 відсотків, тиражем понад 20 тис. прим. - 75 відсотків винагороди (роялті);

-         за краєзнавчу літературу тиражем понад 50 тис. прим. - 50 відсотків, тиражем понад 100 тис. прим. - 75 відсотків винагороди (роялті);

-         за підручники і навчальні посібники тиражем понад 100 тис. прим. - 50 відсотків винагороди (роялті).

 

5. За видання підручників і навчальних посібників для вищих, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів мінімальні ставки винагороди (роялті) застосовуються для нарахування і виплати винагороди за максимальний обсяг підручника чи навчального посібника, визначений в установленому порядку, незалежно від фактичного обсягу поданого автором рукопису та випущеного у світ підручника чи навчального посібника.

 

Якщо підручник чи навчальний посібник при перевиданні переробляється, винагорода (роялті) виплачується тільки за ту частину нового матеріалу, яка разом із старим не перевищує встановленого максимального обсягу підручника чи навчального посібника.

 

6. За видання різних видів збірників творів політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури (крім художньої) винагорода (роялті) нараховується і виплачується за кожний твір залежно від його обсягу у зазначеному збірнику; зібрання творів оплачується як нове видання.

 

7. Перевиданням творів політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури (крім художньої) вважається кожне нове видання цих творів, випущене в обіг після закінчення встановленого договором чи законом терміну випуску попереднього видання або випущене в межах цього терміну, але з переробкою чи доповненням новим текстом, окремими главами, частинами, розділами, параграфами або абзацами.

 

В. Музичні та музично-літературні твори

 

  

Вид твору 

Тираж, примірників 

Ставка винагороди (роялті)* 

  

Опери, балети, оперети, музичні комедії, мюзикли 

1. 

Опера (багатоактна) 

1000 клавірів 

12 

100 партитур 

2. 

Балет (багатоактний) 

1000 клавірів 

100 партитур 

3. 

Багатоактні оперета, музична комедія, мюзикл 

1000 клавірів 

100 партитур 

4. 

Одноактні опера, балет, оперета, музична комедія, мюзикл 

1000 клавірів 

100 партитур 

  

Твори для симфонічних оркестрів 

5. 

Симфонія 

1000 клавірів 

100 партитур 

6. 

Ораторія 

1000 клавірів 

100 партитур 

7. 

Кантата 

1000 клавірів 

100 партитур 

8. 

Концерт для інструментів, які виконують соло з оркестром, концерт для оркестру, великий програмний симфонічний твір (поема)

1000 клавірів 

100 партитур 

9. 

Сюїта, увертюра, фантазія, рапсодія та інші аналогічні симфонічні твори 

500 партитур 

10. 

Невеликі симфонічні твори (марш, танець та інші) 

500 партитур 

  

Твори для оркестрів народних інструментів та духових оркестрів 

11. 

Концерт для інструментів, які виконують соло з оркестром, сюїта, увертюра, фантазія, попурі 

1000 клавірів 

500 партитур 

12. 

Твори малих форм (марш, танець та інші) 

1000 партитур 

  

Твори для естрадних оркестрів і концертних ансамблів 

13. 

Сюїта, увертюра, фантазія 

1000 партитур 

1,5 

14. 

Невеликі п'єси (марш, танець та інші) 

1000 партитур 

  

Камерні твори 

15. 

Квінтет, квартет, тріо та інші ансамблі, сольна або ансамблева соната 

1000 партитур 

2,5 

16. 

Сюїта для камерного ансамблю, варіації, скерцо та інші камерні твори 

1000 партитур 

  

Вокальні твори 

17. 

Багаточастинні твори для хору без інструментального супроводу 

1000 

18. 

Одночастинні твори для хору без інструментального супроводу 

1000 

19. 

Багаточастинні твори для хору в супроводі фортепіано, баяна або інших інструментів 

1000 

2,5 

20. 

Одночастинні твори для хору в супроводі фортепіано, баяна або інших інструментів 

1000 

21. 

Вокальні ансамблі з супроводом і без супроводу (дует, тріо, квартет, квінтет та інші) 

1000 

  

Музично-педагогічні твори 

22. 

Самовчителі з музики 

1000 

23. 

Школи з музики 

1000 

  

Тексти для музичних творів 

24. 

Лібрето опери 

тираж встановлюється за відповідними видами музичних творів 

25. 

Лібрето оперети, музичної комедії 

- " - 

26. 

Лібрето одноактної опери, оперети, музичної комедії 

- " - 

27. 

Лібрето ораторії 

тираж встановлюється за відповідними видами музичних творів 

1,5* 

28. 

Лібрето кантати 

- " - 

1* 

 

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. 

 

Примітки:

 

1. Оригіналом примірника твору вважається, як правило, партитура, а клавір розцінюється як перекладення і оплачується в розмірі до 40 відсотків винагороди (роялті) за оригінальний твір.

 

В окремих випадках (при виданні таких музичних творів, як опера, балет, оперета, музична комедія, мюзикл, інструментальний концерт) оригіналом примірника твору може вважатися клавір.

 

2. За видання підручників і навчальних посібників з музики, книг з питань музикознавства, історії та теорії музики, а також інших літературних творів, пов'язаних з музикою, винагорода (роялті) виплачується в порядку, встановленому для відповідних видів літературних творів.

 

3. За видання музичних творів винагорода (роялті) виплачується з урахуванням тиражу в розмірі:

 

а) тиражем нижче за норму - 100 відсотків ставки цієї винагороди;

 

б) тиражем, який перевищує норму, за другу і кожну наступну повну норму тиражу - 70 відсотків ставки, а за неповну норму тиражу - 70 відсотків ставки цієї винагороди із зменшенням її розміру пропорційно неповній нормі тиражу.

 

4. За видання лібрето окремою брошурою норма тиражу видання встановлюється в кількості 5 тис. примірників.

 

5. Вільні обробки мелодій (оригінальна музична фактура обробок) оплачуються в розмірі 100 відсотків ставки винагороди (роялті) за оригінальні твори.

 

6. Обробки, якими до музичної фактури оригінального твору вносяться нові творчі елементи, оплачуються в розмірі не менше ніж 75 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за оригінальні твори.

 

Г. Збірники творів

 

  

Вид збірника 

Ставка винагороди (роялті)* 

1. 

Тематичні збірники і книги енциклопедичного характеру (в тому числі для дітей) 

0,5 

2. 

Хрестоматії з художньої літератури 

0,5 

3. 

Збірники літературно-художніх матеріалів: 

  

з науково-текстологічною підготовкою 

0,3 

без науково-текстологічної підготовки 

0,2 

4. 

Збірники крилатих слів, прислів'їв, приказок, літературних мініатюр 

0,75 

5. 

Збірники, однотомники, вибрані твори і зібрання творів літератури (крім художньої): 

  

з науково-текстологічною підготовкою 

0,2 

без науково-текстологічної підготовки 

0,1

(за одну відібрану назву) 

6. 

Музичні збірники переважно із словесним текстом 

0,2 

7. 

Музичні збірники переважно з музичним матеріалом 

0,1**

(за кожний твір, включений до збірника) 

8. 

Альбоми та інші видання переважно з ілюстративним матеріалом 

0,5 

 

____________

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

 

** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

 

Примітки:

 

1. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за упорядкування збірників нараховуються і виплачуються їх упорядникам незалежно від тиражу.

 

2. Упоряднику збірника, який є водночас автором окремих його розділів, винагорода (роялті) за упорядкування цих розділів не виплачується.

 

3. Винагорода (роялті) за перевидання збірників творів народної музики виплачується за умови самостійної обробки упорядником творів, які включено до збірника.

 

4. У разі виплати винагороди (роялті) за упорядкування збірників 1 авторський аркуш прирівнюється до 700 віршованих рядків (для поезії) або 3 тис. кв. сантиметрів (для ілюстрацій).

 

В альбомах, які випускаються форматом не менше 1/8 паперового аркуша 60 х 90 сантиметрів, авторський аркуш дорівнює 8 полосам альбому.

 

Д. Переклади творів

 

  

Вид перекладу 

Ставка винагороди (роялті) 

1. 

Художня проза (в тому числі для дітей, науково-художня та художньо-документальна література, п'єси, сценарії, твори з критики, літературознавства, мистецтвознавства): 

  

звичайне видання 

0,8 

масове видання 

2. 

Поезія (в тому числі для дітей, віршовані п'єси): 

  

звичайне видання 

0,008 

масове видання 

0,01 

3. 

Віршовані тексти пісень незалежно від обсягу 

0,5** 

4. 

Соціально-економічні, філософські, юридичні, природничо-наукові, науково-теоретичні твори, виробничо-технічна література та довідники: 

  

з української на іноземні мови 

0,6 

з іноземної на українську, з однієї іноземної мови на іншу іноземну мову 

0,5 

5. 

Інша література: 

  

з української на іноземні мови 

0,5 

з іноземної на українську, з однієї іноземної мови на іншу іноземну мову 

0,4 

 

____________

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків або за 1 віршований рядок виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

 

** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

 

Примітки:

 

1. Переклади з рідкісних мов з писемністю в'яззю, власною графікою, ієрогліфами, клинописом, а також із стародавніх мов (як і переклади на іноземні мови, віднесені до рідкісних мов, з писемністю в'яззю, власною графікою, ієрогліфами, клинописом) творів, зазначених у пунктах 4 - 5 частини Д цього додатка, оплачуються за мінімальною ставкою винагороди (роялті) перекладачеві, збільшеною на 25 відсотків.

 

2. Розрахунковий обсяг тиражу (звичайного або масового) для перекладів творів, зазначених у пунктах 1 - 2 частини Д цього додатка, визначається тиражем, встановленим частиною А цього додатка для відповідних оригінальних творів. Оплата звичайних та масових видань таких перекладів здійснюється у порядку, передбаченому приміткою 2 до частини А цього додатка.

 

Мінімальні ставки винагороди (роялті) перекладачеві, зазначені у пунктах 3 - 5 частини Д цього додатка, встановлюються незалежно від тиражу.

 

3. Мінімальні ставки винагороди (роялті) перекладачеві за видання в перекладі творів художньої, політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури, а також музичних творів з текстом встановлюються для:

 

а) літературно-художніх творів (у тому числі в літературно-художніх журналах), виданих спочатку однією з іноземних мов, у перекладі іншими іноземними мовами - в розмірі 30 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) перекладачеві, встановленої для першого видання таких творів мовою оригіналу;

 

б) творів політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури (крім художньої), виданих спочатку однією іноземною мовою, у перекладі іншими мовами, в тому числі іноземними, - в розмірі 30 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) перекладачеві, встановленої для першого видання відповідних видів творів мовою оригіналу;

 

в) творів художньої, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури за перше видання в перекладі іноземними мовами, якщо до цього вони не публікувалися жодною з мов, - у розмірі 100 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) перекладачеві, встановленої для оплати першого видання відповідних творів мовою оригіналу;

 

г) текстів до музичних творів, які вже видавалися раніше мовами народів світу, за видання в перекладі іноземними мовами (разом з нотами музичних творів або як пояснення до спектаклю чи концерту) - у розмірі 30 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) перекладачеві, встановленої для оплати першого видання відповідних творів мовою оригіналу, незалежно від мовних варіантів і тиражу.

 

4. Оплата видавництвом вартості перекладу твору здійснюється за рахунок винагороди (роялті) для літературного перекладача.

 

Винагорода (роялті) за підрядкові переклади виплачується одноразово незалежно від тиражу. За перевидання перекладу твору винагорода (роялті) не виплачується.

 

5. Винагорода (роялті) за переклад текстів для музичних творів, що видаються разом з написаною до них музикою, нараховується і виплачується за мінімальною ставкою винагороди (роялті), встановленою за звичайне видання перекладів відповідних літературно-художніх творів.

 

Е. Ілюстрації

 

1. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за ілюстративний матеріал у книгах, альбомах тощо, поданий автором видання, становлять:

 

а) за оригінальні ілюстрації, подані автором у готовому вигляді, придатному для виготовлення друкарської форми, - 100 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за текст;

 

б) за оригінальний ілюстративний матеріал, який потребує доопрацювання, підмальовування, підправлення або ретуші за поданими автором оригіналами, а також ілюстрації, які потребують перемальовування, креслення за поданими автором начерками, ескізами або фотографіями, - 40 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за текст;

 

в) ілюстрації, дібрані автором тексту з інших видань або матеріалів із зазначенням джерел або з доданням вирізок, - 25 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за текст.

 

2. У разі виплати винагороди (роялті) за ілюстрації в альбомах, що видаються форматом не менше 1/8 паперового аркуша розміром 60 х 90 сантиметрів, авторський аркуш дорівнює 8 полосам альбому.

 

В інших виданнях за ілюстрації (в тому числі нотні приклади) авторський аркуш дорівнює площі розміром 3 тис. кв. сантиметрів, зайнятій ілюстраціями у надрукованому творі.

 

3. При обчисленні авторського аркуша в книгах (у тому числі в музичних збірниках переважно із словесним текстом) площа розміром 3 тис. кв. сантиметрів, зайнята нотними прикладами, прирівнюється до одного авторського аркуша. Нотні приклади, вміщені в книгах, оплачуються: оригінальні - в розмірі 100 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за аркуш, запозичені - 25 відсотків зазначеної ставки.

 

____________

Примітки:

 

1. Мінімальні ставки авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування творів наукової, художньої, публіцистичної та іншої літератури і музичного мистецтва, які складаються з частин, що мають самостійне значення, нараховуються тільки за ту частину твору, яка охороняється авторським правом.

 

У разі коли твір опубліковується в різний час частинами, що мають самостійне значення, авторська винагорода (роялті) виплачується за кожну частину окремо.

 

2. За опублікування творів літератури і музичного мистецтва, створених за мотивами інших творів, у тому числі творів народної творчості, виплачується авторська винагорода (роялті) за ставками, встановленими пунктом 1 частини А цього додатка.

 

3. За нові складові творів - окремі глави, частини, розділи, параграфи, абзаци, передмови, коментарі тощо, які включено до творів, що перекладаються іноземними мовами, винагорода (роялті) нараховується і виплачується одноразово в розмірі 100 відсотків її мінімальної ставки, встановленої за видання творів відповідного виду літератури мовою оригіналу, незалежно від мовних варіантів і тиражу.

 

4. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за ілюстрований матеріал у творі, наданий автором твору, автору ілюстрації нараховуються окремо.


Додаток 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ

винагороди (роялті) виконавцям за публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) виконань, зафіксованих в опублікованих без комерційної мети фонограмах і (або) відеограмах, публічне сповіщення у прямому ефірі незафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань

 

 

Вид використання виконань 

Ставка винагороди (роялті) 

1. 

Публічне сповіщення або ретрансляція (повторне публічне сповіщення) зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах та їх примірниках виконань у передачах ефірного, супутникового радіомовлення і (або) телебачення 

1 відсоток доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання виконань 

2. 

Публічне сповіщення або ретрансляція (повторне публічне сповіщення) зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах та їх примірниках виконань у передачах кабельного радіомовлення і (або) телебачення чи через мережу Інтернет 

2,5 відсотка доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання виконань 

3. 

Публічне сповіщення у прямому ефірі незафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань 

10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством 

 

Примітки:

 

1. Зазначена у цьому додатку винагорода (роялті) нараховується і виплачується залежно від тривалості публічного сповіщення виконання у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення і радіомовлення чи через мережу Інтернет.

 

2. Зазначена у цьому додатку винагорода (роялті) нараховується і виплачується незалежно від того, передаються виконання у прямому ефірі чи звучать у запису.


Додаток 7

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ

винагороди (роялті) виробникам фонограм і виробникам відеограм за публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) їх фонограм, відеограм, опублікованих без комерційної мети

 

  

Вид використання твору 

Ставка винагороди (роялті) 

 

1. Публічне сповіщення або ретрансляція (повторне публічне сповіщення) відеограм у передачах ефірного, супутникового телебачення 1 відсоток доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання відеограм 

2. Публічне сповіщення або ретрансляція (повторне публічне сповіщення) відеограм у передачах кабельного телебачення чи через мережу Інтернет 2,5 відсотка доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання відеограм 

3. Публічне сповіщення або ретрансляція (повторне публічне сповіщення) фонограм у передачах ефірного, супутникового радіомовлення і (або) телебачення 1 відсоток доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання фонограм

4. Публічне сповіщення або ретрансляція (повторне публічне сповіщення) фонограм у передачах кабельного радіомовлення чи через мережу Інтернет 2,5 відсотка доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання фонограм 

 

Примітка. Зазначена у цьому додатку винагорода (роялті) нараховується і виплачується залежно від тривалості публічного сповіщення або ретрансляції примірників фонограм і (або) відеограм у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через мережу Інтернет.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 72 

 

 

ПЕРЕЛІК

постанов Ради Міністрів УРСР та Кабінету Міністрів України,
 що втратили чинність

 

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1989 р. N 61 "Про ставки авторської винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва" (ЗП УРСР, 1989 р., N 4, ст. 16).

 

2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 вересня 1989 р. N 231 "Про внесення часткових змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1989 р. N 61" (ЗП УРСР, 1989 р., N 9, ст. 50).

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1992 р. N 267 "Про авторську винагороду за видання, публічне виконання та інші види використання творів науки, літератури і мистецтва" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 135).

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 1994 р. N 784 "Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 33).

 

Back

Back Top